Stránka je v rekonštrukcii.

Prepravu vykonávame 7+1 miestnym vozidlom Mercedes-Benz V 250.
Prepravné služby poskytujeme v čase 7:00 – 23:00 hod.
Cena za prepravu je 0,80 €/km za auto.
Minimálne jazdné je 50 €.

E mail: buonavia@buonavia.sk
Tel.: +421 902 68 28 36